Mạch (driver ) các dòng

100.000

Đường kính 17 mm:

Dòng đầu ra 7135 * 3 1050 mA (MAX)
7135 * 4 dòng ra 1400 mA  (MAX)
7135 * 6 dòng ra 2100 mA (MAX)
7135 * 8 dòng ra 2800 mA (MAX)

Danh mục: Từ khóa: ,