Ring nam châm ,rảnh tay

45.000

Vòng từ 20 * 16 * 5mm,

có thể được lắp vào đèn pin S2 S2 + titan S3 S4 S5 S6 S7 S8, M1 C8, L4 của chúng tôi (không áp dụng cho đèn pin S2 + đen và đèn pin M2)

Danh mục: