Công tắc đuôi chuột C8 , S2+

S2 + đuôi chuột: 52 gam

Dây dài 58cm

Chiều dài mở rộng tối đa của cáp kính thiên văn là khoảng 85CM.
——–
Có loại dành cho s2 bản mầu titan

Đuôi chuột dáng riêng convoy c8
Có thể chế qua các đèn khác
Dùng cho các bác chơi củi lắp vào đèn kẹp vào súng thao tác nhanh